הורד עכשיו

חינם לשימוש אישי

  • אין צורך בחומרה חדשה, השתמש במודול הפתיחה הקיים בשער שלך
  • GateGoing מאפשר לך להשתלט על שערים המופעלים באמצעות הטלפון
  • במידת הצורך, שתף גישה לשערים שלך עם משפחה וחברים תוך שמירה על שליטה מלאה
  • פתח כל שער שיש לך גישה אליו בלחיצת כפתור בלי להוציא שיחה, אין צורך לחייג
  • שלב את השערים שלך עם מערכות בית חכם

ניהול חניונים

חיסכון כלכלי למפעיל

שיפור חווית הלקוח

ניהול מרכזי של החניון

מחירוני חניה גמישים

זיהוי משתמשים וקשר ישיר עימם

100% פתרון ללא נייר

כלי לקידום העסק

ניווט למקום הפנוי הנוח ביותר

קופונים להנחה וקידום מכירות

מערכת הפעלה מרכזית

ניתוח נתונים ביג-דאטא בענן

קישוריות למצלמות וחיישנים

פתיחת שערים ומחסומים

האפליקציה האולטימטיבית לפתיחה ושיתוף שערים ומחסומים המופעלים בחיוג טלפוני

פתח את השערים שלך ואת המחסומים, לשתף גישה עם בני משפחה וחברים, לקבל גישה לשערים אחרים ממשתמשי GateGoing. השתמש במגרשי חניה פרטיים וציבוריים, פתח, הזן ונווט אל הדוכן שלך באמצעות GateGoing. ניהול שערי קהילה, פרטיים וציבוריים, מספקים גישה מבוקרת למשתמשים ולקבוצות נבחרים.

אין חומרה חדשה או כל התקנה נדרשת

פרטים נוספים